Sobre l’autor

Autor: Persona que és causa d’alguna cosa.


%d bloggers like this: